Oakland utekjøkken – spesifikasjoner | Bull – Oakland utekjøkken